• תחנת מידע
  • 22/07/2017 03:30

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - המכללה למנהל - סניף אשדוד

נא להקיש מספר ת"ז
מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת
פרט אימות - תאריך לידה
פרט אימות - מספר טלפון
יש לרשום כולל מקף

  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המכללה למנהל - סניף אשדוד.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.